Website-ul ”kifkif.ro” este administrat de S.C. QualiTrainer SRL (denumită în continuare QualiTrainer), cu sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 123, bl. 4, sc.D. et.5, ap. 160, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2379/2010, CUI 26618235, reprezentată legal prin Manuela Lavinia Toma, administrator, telefon: +40 723 245 570, email: office@qualitrainer.eu.

Prin accesarea website-ului kifkif.ro, sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții.

Materialele conținute în acest site sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și mărcile comerciale.

Cumpărând produse din magazinul kifkif.ro sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentate în continuare, decurgând din legislația aplicabilă comerțului electronic și drepturilor consumatorilor: Legea 365/2002 privind comerțul electronic, republicată și actualizată și OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

Prin accesarea website-ului vă asumați responsabilitatea respectării tuturor legilor și reglementărilor aplicabile.

Comanda, încheierea contractului și facturarea

Plasarea unei comenzi online pentru produsul / produsele ofertate în magazinul kifkif.ro echivalează cu exprimarea voinței de a încheia un contract de cumpărare a acelui produs/produse și de plată a prețului acestora și a eventualelor  costuri asociate.   

Prețul produsului, suma totală de plată (incluzând eventuale cheltuieli de transport, livrare, ambalare, taxe poștale) și metoda de plată sunt specificate în comandă. 

Contractul se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoștința ofertantului.

QualiTrainer va emite pe numele cumpărătorului o factură pentru produsele care vor fi livrate. Cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare pentru întocmirea facturii conform legislației în vigoare. Toate prețurile produselor care se vând pe site-ul kifkif.ro sunt în lei. Prețurile nu conțin TVA (nu se aplică TVA).

Livrări

Dacă nu se convine altfel de către Părți (QualiTrainer și cumpărător), QualiTrainer livrează produsele către cumpărător în cel mult 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului, nu înainte de încasarea contravalorii facturii. În caz de neplată contractul se consideră anulat.

Produsele se livrează prin Poșta Română, dacă nu se solicită de către cumpărător livrare prin curier. Costurile livrării prin curier sunt în sarcina cumpărătorului.

Livrarea prin Poșta Română este gratuită pentru cumpărături care depășesc valoarea de 200 de lei.

Cumpărătorii vor fi informați cu privire la aceste costuri. De asemenea, vor primi informații suplimentare la cerere.

În situația excepțională în care bunurile nu pot fi livrate sau nu sunt disponibile, QualiTrainer trebuie să informeze cumpărătorul. Acesta are dreptul de a rezilia contractul. QualiTrainer este obligat să ramburseze cumpărătorului suma în 7 zile de la data rezilierii contractului.

Garanția legală a produselor

Produsele comercializate prin magazinul kifkif.ro sunt garantate conform legii. QualiTrainer asigură conformitatea produselor, respectiv respectarea caracteristicilor produselor descrise pe website-ul kifkif.ro. 

Cumpărătorul trebuie să informeze QualiTrainer despre lipsa de conformitate în termen de 2 luni de la data la care a constatat-o.

Returul produselor

Cumpărătorul beneficiază de o perioadă de 14 zile calendaristice pentru a se retrage din contract.

Înainte de expirarea perioadei de retragere din contract (14 zile calendaristice), cumpărătorul informează QualiTrainer cu privire la decizia de retragere prin formularul de retragere, completat și transmis prin poșta electronică sau prin altă declarație neechivocă în care își exprimă decizia.

Înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice, cumpărătorul va returna produsele la vânzător (QualiTrainer). Cumpărătorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor (art. 14, alin.2 din OUG 34/2014).

Produsul/produsele vor fi returnate în aceeași stare în care a fost livrat/e, fără diminuarea valorii. Cumpărătorul e responsabil de diminuarea valorii produselor (art.14, alin.3 din OUG 34/2014).

Prin retragere  încetează execuția contractului. QualiTrainer rambursează toate sumele pe care le-a încasat de la cumpărător, inclusiv costurile livrării, prin aceeași modalitate de plată folosită de consumator, cu excepția situației în care părțile convin altfel.

Formular de retragere

Prin prezenta vă comunic decizia de a mă retrage din contractul de cumpărare a următoarelor produse: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Comanda nr. _______ din data:  ___________________________________________
Produsele au fost primite la data: _______________________________________
Numele cumpărătorului: _______________________________________
Adresa cumpărătorului: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Contul bancar pentru rambursare (opțional)
________________________________________
Semnătura cumpărătorului: _________________________________
Data: ___________________________

Legislația aplicabilă

Orice litigiu apărut ca urmare a utilizării acestui site și în legătură cu serviciile oferite prin acesta sunt supuse legislației române.